Seite drucken

Какво ще спестя след ремонт на покрива?

Добра топлоизолация на покрива
Топлоизолация на покрива

Традиционно покривите в България не са топлоизолирани или не са достатъчно добре топлоизолирани. Доказано е, че 20% до 30% от топлинните загуби на едно- или двуфамилна къща се дължат именно на покривната конструкция. Чрез добра топлоизолация на покрива може да намалите значително сметките си за отопление.

Функционалност на покрива със слънчев колектор

Съвременният покрив трябва да се използва рационално. Покривът може да бъде най-функционалната част от къщата, като се монтира слънчев колектор на него. По този начин домакинството може да спестява около 70% от сметките за отопление.

Брамак ще Ви предостави безплатна компютърна симулация, колко може да спестите чрез соларен покрив Брамак.

Примерна компютърна симулация:

Еднофамилна къща в Бургас, четиричленно семейство, 6 м2 соларен покрив Брамак, наклон на покрива 25°, бойлер 400 л  - 74,6 % от използваната за една година топла вода се загрява от слънцето.

Разпределение на загрятата от слънцето вода по месеци
Разпределение по месеци

Разпределение на загрятата от слънцето вода по месеци

Какво ще спестим?

За една година:

Спестена електроенергия - 3556.8 kWh = 622.44 лв.
Намаляване ан CO2 - емисии: 2368.84 кг

При минимална продължителност на използване 25 години:

Спестена електроенергия -88 920 kWh = 15 561 лв.
Намаляване ан CO2 - емисии: 59 221 кг

*) Към март 2008 година цената на електроенергията е 0,175 лв./kWh, на чиято база е изчислена сумата, която може да се спести чрез Соларен покрив Брамак.

Безплатна консултация

Ако желаете да получите подобна безплатна калкулация, съобразена с вашите индивидуални потребности, моля попълнете следния формуляр!

Често задавани въпроси за соларната система

Често задавани въпроси за соларната система

Please select your contact:

0700 119 20