Seite drucken

Оригинална Брамак керемида

Марката БРАМАК - гаранция за качество

Обърнете внимание на Оригиналната МАРКА БРАМАК на гърба на керемидата. Едва тогава ще сте сигурни във всички предимства на технологията и качествата на БРАМАК.

Европейската норма за качество EN490 Ви гарантира стандартно производство съобразно високите европейски изисквания.

Продуктите и цялостната покривна система от БРАМАК са съобразени с всички действащи европейски норми и правила за покрива.

Качеството БРАМАК

Брамак предоставя 30 години неограничена писмена гаранция за материала и студоустойчивостта на всички керемиди. Керемидите Брамак са отличени за високотоси качество с много награди, отговарят на норма БДС EN490/491 и носят знака СЕ. От 1999 година притежават знак за цялостно природосъобразно и екологично качество.

Валидни правила и норми:

  • БДС EN 490 - керемиди и специални изделия от бетон - изисквания за продукта
  • БДС EN 491 - керемиди и специални изделия от бетон . методи на изпитване
  • ON REGEL 22219-2 - проектиране и изпълнение на покривни конструкции с и без дъсчена обшивка
  • Европейска норма B7219 - покривачески дейности - правила и норми
  • Европейска норма В4014-1: статични въздествия на вятъра
  • Европейска норма В1991-1-3:ЕВРОКОД1 - ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НОСЕЩИ ЧАСТИ, раздел 1-3, общи въздействия, натоварване от сняг
  • Европейска норма В1991-1-4:ЕВРОКОД1 - ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НОСЕЩИ ЧАСТИ, раздел 1-4, общи въздействия, натоварване при вятър

 

 

Щампа на гърба на керемидата

Централа

Централно управление

общ. Елин Пелин, п.к. 31

2100 гр. Елин Пелин

България

Phone: 0725/680 31

Fax: 0725/680 94

E-Mail: office.bg(at)bramac.com

Contactform

Please select your contact:

0700 119 20