Seite drucken

Соларна система

Компютърно симулирана калкулация

Еднофамилна къща в Бургас, четиричленно семейство, 6 м2 соларен покрив Брамак, наклон на покрива 25°, бойлер 400 л  - 74,6 % от използваната за една година топла вода се загрява от слънцето.

Разпределение на загрятата от слънцето вода по месеци

Разпределение на загрятата от слънцето вода по месеци

Какво ще спестим?

За една година:

Спестена електроенергия - 3556.8 kWh = 622.44 лв.
Намаляване ан CO2 - емисии: 2368.84 кг

При минимална продължителност на използване 25 години:

Спестена електроенергия -88 920 kWh = 15 561 лв.
Намаляване ан CO2 - емисии: 59 221 кг

*) Към март 2008 година цената на електроенергията е 0,175 лв./kWh, на чиято база е изчислена сумата, която може да се спести чрез Соларен покрив Брамак.

Ако желаете да получите подобна безплатна калкулация, съобразена с вашите индивидуални потребности, моля попълнете следния формуляр!

Централа

Централно управление

общ. Елин Пелин, п.к. 31

2100 гр. Елин Пелин

България

Phone: 0725/680 31

Fax: 0725/680 94

E-Mail: office.bg(at)bramac.com

Contactform

Please select your contact:

0700 119 20