Seite drucken

МОНТАЖ

Подготовка преди монтаж

Изрязване на фолиото и разопаковане на колектора. Снемане на транспортната опаковка.

 

Монтиране на укрепителни летви

Към дървената обшивка се подсилват с укрепващи летви.

Пробиване на отвори в дървената обшивка

Отворите за тръбите се пробиват с помощта на шаблона, който ще откриете в опаковката на колектора.

Повдигане на колектора

Колекторът се повдига от камиона или склада на височина 1 – 1,5 m и се осигурява свободен достъп до него. Закрепващите винтове се отстраняват от транспортната опаковка.

Закрепване 

Колекторът се закрепя с помощта на винтове за летвите.

Вече готов монтиран колектор

Сега остава да се покрие покривът.

 

Please select your contact:

0700 119 20