Seite drucken

Технически данни

КАЧЕСТВО

Слънчевите колектори с алуминиева вана Брамак (хоризонтален и вертикален) са оптимално решение за монтаж върху покрива. Те са тествани за съответствие на европейската норма EN 12975 от Института по термодинамика и топлинна техника в Щутгарт и са сертифицирани със знака за качество "Solar Keymark", валиден в цяла Европа.

Please select your contact:

0700 119 20