Seite drucken

Подгряване на водата

Функционален принцип. Соларен цикъл за подгряване на вода за битови нужди

ПОДГРЯВАНЕ НА ВОДА

Енергоносителят (1) в тази система представлява смес от вода и антифриз. Тя се загрява в колектора (2) от слънчевите лъчи. Когато температурата в колектора (2) надвиши температурата в долната част на соларния бойлер (3) с около 50 С, се включва помпената група (4). Топлоносещата течност (1) преминава през топлообменика в бойлера (5) и отдава топлината към околната вода за потребление. Охладената течност отново се отвежда към колектора (2), за да бъде отново загрята от слънцето.

Централа

Централно управление

общ. Елин Пелин, п.к. 31

2100 гр. Елин Пелин

България

Phone: 0725/680 31

Fax: 0725/680 94

E-Mail: office.bg(at)bramac.com

Contactform

Please select your contact:

0700 119 20