Seite drucken

Скоба за закрепяне на керемиди

Допълнителна защитна мярка срещу бури в зависимост от местните условия. За стабилно закрепяне на керемиди и възможност за лесен монтаж, както и като допълнителен елемент за закрепяне на специални изделия.

Технически данни

Стойност на изтегляне при закрепяне на всяка втора керемида = 150 N/m2, при закрепяне на всяка керемида = 1020 N/m2
Разход в зависимост от силата на вятъра, съответно наклона на покрива
Закрепяне 7 см
   
   
   

Монтаж

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3
Стъпка 4

Please select your contact:

0700 119 20