Seite drucken

Снегозадържаща керемида

Описание

Най-важните предимства на снегозадържащите керемиди Брамак, за разлика от обичайните приспособления за защита против сняг са:

  1. Хармонично и цветово интегриране на снегозадържащата керемида към покрива
  2. Хомогенност и еднородност на материалите, с което се постига по-добро оптическо въздействие. Избягва се появата на оцветяване по покрива от ръжда. 
  3. По-добра ефективност
  4. Защитено подпокривно пространство - не се допуска проникване на влага

Снегозадържащите керемиди се поставят в областта на стрехата от втория ред нагоре. Те се полагат по цялата дължина, после се разпределят равномерно по цялата площ на покрива.

Технически данни

Технически данни  
Материал пясък, цимент, вода и неорганични пигменти
Цветове в зависимост от вида керемида
Модели керемиди за всички видове и модели, без Атика Про и Атика Антик
Размери 330 х 420 мм
Тегло 4,75 кг/бр.
Покривна ширина 30 см
Разход от 1,3 до до 5 бр. на м2 покривна площ
Схема за полагане на снегозадържащи куки и снегозадържащи керемиди.
Схема за полагане на снегозадържащи куки и снегозадържащи керемиди.

Централа

Централно управление

общ. Елин Пелин, п.к. 31

2100 гр. Елин Пелин

България

Phone: 0725/680 31

Fax: 0725/680 94

E-Mail: office.bg(at)bramac.com

Contactform

Please select your contact:

0700 119 20