Seite drucken

Половинка керемида

Предлага се за всички модели керемиди. Използва се при двускатни покриви, които завършват със странични керемиди. Прилагат се и в много случаи за подобряване качеството на укрепване на рязаните керемиди в областта на наклоненото било (маията), уламата и при покриване на проходи в покрива /снегозадържаща решетка, стъпало, покривни прозорци, колектори за вграждане и др./.

Please select your contact:

0700 119 20