Seite drucken

Околна среда

В производствения процес

  • За производството на керемиди се използват предимно висококачествени суровини - пясък, цимент и вода.
  • Енергийните разходи и емисии при производството са значително по-ограничени в сравнение с другите покривни материали. Според изследване на австрийския институт за строителна биология и екология, за производството на бетоновите керемиди разходът за невъзобновима енергия е много нисък.
  • Собствените съоръжения за преработка на отпадъчни води във всички заводи на концерна гарантират почти 100% повторна преработка.
  • Производствените отпадъци, които биват складирани в собственото депо на завода, въпреки постоянно нарастващото производство бяха намалени след 1990 година до около 50%.

 

Комуникация

  • От 15 години съществува работна група за опазване на околната среда, чрез която се контролират всички проекти на предприятието относно тяхната целесъобразност във връзка с опазването на околната среда.
  • Всички служители са редовно информирани и обучавани относно новите дейности по опазване на околната среда. Функциите по изпълнение и контрол на концепцията за обработка на отпадъците се възлагат на квалифициран за целта служител.

 

 

Централа

Централно управление

общ. Елин Пелин, п.к. 31

2100 гр. Елин Пелин

България

Phone: 0725/680 31

Fax: 0725/680 94

E-Mail: office.bg(at)bramac.com

Contactform

Please select your contact:

0700 119 20