Seite drucken

Сертификати

Съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 на ЕП за предлагането на строителни материали и информация, която съпровожда СЕ-маркировката съгл. Директива 89/106/ЕЕС на ЕС

Декларациите за експлоатационни показатели, както и СЕ-маркировката се съхраняват за срок от 10 години и при необходимост могат да се представят online. За това е необходимо да се даде информация за номера на Декларацията за експлоатационни показатели или СЕ – маркировката или продуктовия код.

Download DOP керемиди

Download DOP компоненти

Централа

Централно управление

общ. Елин Пелин, п.к. 31

2100 гр. Елин Пелин

България

Phone: 0725/680 31

Fax: 0725/680 94

E-Mail: office.bg(at)bramac.com

Contactform

Please select your contact:

0700 119 20