Seite drucken

CE Сертификат

EU - Декларация за съответствие

Европейска декларация за съответствие

БРАМАК ДАХСИСТЕМЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ декларира, че следните продукти изпълняват изискванията за качество на европейската директива за строителни продукти (89/106/EWG):

1. Атика Антик (завод Брамак България, Брамак Чехия) 
2. Атика Протектор (завод Брамак България, завод Брамак Чехия)
3. Класик Про и Протектор (заводи Брамак България, Брамак Чехия, Брамак Унгария, Брамак Словакия)
4. Дунав (завод Брамак България, завод Брамак Чехия,)
5. Натура Плюс (завод Брамак България, завод Брамак Чехия)

6. Спектра Икономик (завод Брамак България)
и всички принадлежащи им ръчни изделия (Брамак Дахсистеме Интернационал)

За керемидите и ръчните изделия е използвана следната норма:

EN 490, керемиди и ръчни изделия от бетон за покриви и облицовки за стени - изисквания към продуктите

EN 491, керемиди и ръчни изделия от бетон за покриви и облицовки за стени - методи за изпитване

EN 13501-1:2007, Огнеупорността е изпитана и официално класифицирана от BRE Testing, Bucknalls Lane, Garston, Watford, WD25 9XX, England, notified body #1576

ОТ ТУК МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ АКТУАЛНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЕТОНОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Подпокривни фолиа

БРАМАК ДАХСИСТЕМЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ декларира, че следните продукти изпълняват изискванията за качество на европейската директива за строителни продукти (89/106/EWG):

Bramac Universal, Bramac Universal Eco, Bramac Universal Eco 2S, Bramac EcoTec 140, Bramac EcoTec 110, Bramac Veltitech

За подпокривните фолиа е използвана следната норма:

EN 13 859-1, изолационни фолиа - дефиниции и качества на изолационните фолиа - Част 1: Подпокривни фолиа.

Пьохларн, 30.07.2007

БРАМАК ДАХСИСТЕМЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Изпълнителен директор
Инго Ведам

Покривни принадлежности

БРАМАК ДАХСИСТЕМЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ декларира, че следните продукти изпълняват изискванията за качество на европейската директива за строителни продукти (89/106/EWG):

1. Обезопасителна кука

Използвана е следната норма:
- EN517, принадлежности за покривна система - Обезопасителна кука

2. Комплект стъпало, единично и двойно за безопасно придвижване по покрива,

Използвана е следната норма:
EN516, принадлежности за покривна система - обезопасяване на движението по покрива - рампа, двойни и единични стъпала.

ОТ ТУК МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ АКТУАЛНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОКРИВНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Централа

Централно управление

общ. Елин Пелин, п.к. 31

2100 гр. Елин Пелин

България

Phone: 0725/680 31

Fax: 0725/680 94

E-Mail: office.bg(at)bramac.com

Contactform

Please select your contact:

0700 119 20