Seite drucken

Звукоизолация

При използваемите (а още повече при постоянно обитаваните) покриви следва да се вземат мерки за подобряване на звукоизолацията. Защитата срещу въздушен шум има приблизително същите показатели, които се прилагат за външни стени и елементи. Най-често източниците дават необходима звукова защита минимум 35-40 децибела, при ниво на въшния шум 75 децибела. Тези стойности са въпрос на изчисления, но е известно, че предпоставки за добра изолация срещу въздушен шум дават:

  • възможно по-тежки, плътни материали за носещата основа и за покривката 
  • многослойно изпълнение на конструкцията, с редуване на различно огъваеми пластове, както и пълнежи от леки, звукопоглъщащи материали;
  • избягване на звукови "мостове" и неплътности (пролуки).

При неизползваемите покриви звукозащитата следва да бъде поне 10 децибела (по чужди източници).

Защитата срещу ударен шум (от силен дъжд, градушка, по-малко от ходене по покрива) се осъществява с меки, еластични материали. Тя е най-лоша при ламарините и при твърдите неорганични материали. При последните съществено подобрение има, когато се изполват меки подложки под покривката - мушама, фолио, които освен това, че създават хидроизолация, намаляват и нивото на ударния шум. 

Please select your contact:

0700 119 20