Seite drucken

Основни функции и изисквания

Покривките при наклонени покриви изпълняват следните основни функции:

  • защита на сградат от валежи (дъжд, сняг, градушка), срещу атмосферна влага и срещу кондензация на вътрешна влага в покрива
  • защита на покрива срещу други природни фактори -студ, топлина, прегряване (вследствие на слънцегреенето), вятър, шум
  • защита срещу пожар, особено срещу пренасяне на огъня от съседни пожарни огнища

Някои от тези функции са присъщи за всички покриви - хидроизолация, защита срещу силен вятър, срещу огън; други от тях са необходими предимно при сгради с използваемо или обитаемо покривно пространство - топло-, звукоизолация. В зависимост от конкретните дадености, тези функции могат да бъдат изпълнявани цялостно или частично, например хидроизолация без мерки срещу кондензация, защита само срещу проникване на вода и навяване на сняг вследствие на силен вятър, мерки само срещу прегряване и т.н. Изискванията са общо взето завишени към съвременните покриви, главно поради интензивното използване на покривното пространство.

За да изпълни тези задачи, покривката трябва да притежава най-малко следните строително-физически качества:

- хидроизолация -водонепропускливост, слабо водопоглъщане, мразоустойчивост, възможност за безпрепятствено оттичане на водата (т.е. гладки повърхности и липса на грапавини), отвеждане на проникналата влага от етажите;

- термоизолация - защита срещу студ и топлина, срещу нагряване от слънчевите лъчи, отразяване на преките слънчеви лъчи, отново мерки срещу кондензация на влагата;

- ветроустойчивост - сигурност срещу повреди от силен (ураганен) вятър, а именно: откъсване от основата, повдигане и отнасяне на части от покривката, разкъсване, счупване, отваряне или разширяване на фуги;

- звукоизолация - защита срещу въздушен шум само за обитавани части на покрива, а срещу ударен шум от дъжд, градушка, силен вятър - всички покриви.

Заедно с това покривката трябва да притежава и редица строително-технически качества:

  • здравина, сигурност и дълговечност, включително и за закрепващите елементи за покривката;
  • лека и удобна технология на изпълнение, която да доведе до по-ниска стойност на строително-монтажните работи и до по-малко пропуски при изграждането;
  • ниска стойност и недефицитност на материалите
  • възможно по-висока степен на огнеустойчивост;
  • добър външен вид, за да се постигне желаното архитектурно въздействие;
  • малки експлоатационни разходи за ремонт и поддържане.

Централа

Централно управление

общ. Елин Пелин, п.к. 31

2100 гр. Елин Пелин

България

Phone: 0725/680 31

Fax: 0725/680 94

E-Mail: office.bg(at)bramac.com

Contactform

Please select your contact:

0700 119 20