Seite drucken

Какви са предимствата на студения покрив?

Какви са предимствата от изграждането на студен, вентилиран покрив?
  • През лятото слънчевото греене е много голямо. Вентилацията под керемидите ги охлажда, като по този начин намалява топлоотдаването към подпокривното пространство. Разликата се усеща най-много, когато е налице обитаем подпокривен етаж.
  • През зимата топлината се движи винаги отдолу нахоре. Независимо колко добре е изолиран таванът, винаги има изтичане на топлина. При липса на вентилация топлината на сградата разтопява снега в контакта му с керемидите. Така се получава водна възглавница и снегът се свлича, като засяда в улуците или пада през тях надолу, създавайки опасност от контузии на хора или нанасяне на материални щети. Заседналият сняг при стрехата води до образуването на висулки. Вентилацията и правилно изграденото снегозадържане осигуряват устойчиво оставане на снега на покрива. При слънчево греене снегът се топи повърхностно и се оттича през улуците.
  • Вентилацията поддържа нормално влажност на дървения материал от конструкцията и удължава живота му, а оттам и живота на покрива.
  • При обитаването на една сграда винаги се отделят водни пари -от готвене, от банята, дори от дишането на хората и т.н. Те трябва да се разнасят в атмосферата и да се поддържат в нормални граници. Увеличаването им води до образуването на конденз, вследствие на което се образува мухъл. Това води до влошаване микроклимата и условията на живот в сградата. Дори и при проветряване има остатъчна влага, която се просмуква в стените. Чрез естествената вентилация между керемидите и дъсчената обшивка се отстранява частта от влагата, проникнала в покривната конструкция и топлоизолацията.
  • При теч през покривното покритие, независимо каква е причината за това (счупена керемида от паднало дърво или предмет, или разместена от бурята керемида) двойната скара осигурява безпрепятствено оттичане на проникналата вода към стрехата и предпазва подпокривното пространство от щети.

Изброените до тук предимства налагат изграждането на студен вентилиран отдолу покрив.

Централа

Централно управление

общ. Елин Пелин, п.к. 31

2100 гр. Елин Пелин

България

Phone: 0725/680 31

Fax: 0725/680 94

E-Mail: office.bg(at)bramac.com

Contactform

Please select your contact:

0700 119 20