Seite drucken

Как се постига естествена вентилация?

Как се осигурява достатъчно пространство, за да има стествена вентилация?
  • Чрез изграждането на двойна скара от контралетви и летви. Въздухът се движи в пространството, осигурено от височината на контралетвата. Затова е изключително важно самата контралетва да има необходимата височина. Тя зависи от наклона на покрива и дължината на разстоянието от стрехата до билото.
  • Необходимо е също да се осигурят отвори, през които да влиза въздухър на стрехата и такива, през които да излиза в зоната на билото и около него.
Как се постига естествена вентилация?
  • Чрез създаването на достатъчно пространство между опокривния материал и дъсчената обшивка, за да може въздухът да циркулира по естествен начин от стрехата към билото.
  • При необитаеми покриви без дъсчена обшивка се осигурпват отвори за достъп на въздух между покрива и зидовете на сградата и отвори в областта на билото за циркулация на въздуха.

Please select your contact:

0700 119 20