Seite drucken

Условия

Брамак Покривни Системи ЕООД
7500 Силистра, Западна промишлена зона, п.к.182

тел: +359 (0) 86 813 126
факс: +359 (0) 86 820870
e-mail: office.bg(at)bramac.com
www.bramac.bg

Булстат: 828050287
ИН по ДДС: BG828050287
Дейност: Производство на изделия от бетон за строителството
Код по НКНД: 2661
Фирмена регистрация: Окръжен съд Силистра

Google analytics:
In order to show you the best possible service we use google analytics on our websites.
Click the link below to see the terms of use:
Disclaimer google analytics

Изтеглете нашите търговски условия за поръчка и закупуване на стоки/услуги

Trgovski_uslovija.pdf

Централа

Централно управление

общ. Елин Пелин, п.к. 31

2100 гр. Елин Пелин

България

Phone: 0725/680 31

Fax: 0725/680 94

E-Mail: office.bg(at)bramac.com

Contactform

Please select your contact:

0700 119 20