Seite drucken

Tехнически данни и CAD

Керемиди

Име

DWG

PDF

Атика

Дунав

Класик

 

Соларен покрив Брамак

Име

DWG

PDF

Колектор 4 м2

Колектор 6 м2

Колектор 8 м2

Колектор 10 м2

Горна връзка

Долна връзка

Монтажни летви

Надлъжен разрез на колектор

Полагане на колектора

Страничен разрез

Било

Име

DWG

PDF

Детайл на хор. било без дъсчена обшивка с Bramac Veltitech 120

Детайл на хор. било с дъсчена обшивка и Bramac Universal

Детайл на хор. било с прекъсната дъсчена обшивка

Детайл на хор. било с топлоизолация без дъсчена обшивка

Решение на хор. било при сух монтаж

 

Наклонено било

Име

DWG

PDF

Монтаж на Летводържател

Наклонено било с билна летва без летводържател

Наклонено било с билна летва и летводържател

Наклонено било с топлоизолация и Bramac Veltitech 120

Стреха

Име

DWG

PDF

Детайл на стреха с вентилираща керемида

Детайл на стреха с комб. елемент за вентилиране

Детайл на стреха с мрежа за вентилиране и предпазна решетка против птици

Детайл на стреха с челна обшивка

 

Мансарда

Име

DWG

PDF

Детайл на мансарда

Детайл на мансарда 2

Детайл на вдлъбната мансарда

Детайл на мансарда без Wakaflex

Фолио Брамак

Име

DWG

PDF

Разрез на топлоизолиран покрив без дъсчена обшивка и допълнителна вентилация

Разрез на топлоизолиран покрив без дъсчена обшивка

Разрез на топлоизолиран покрив с дъсчена обшивка и допълнителна вентилация

Разрез на топлоизолиран покрив с дъсчена обшивка

 

Обшивки и проходи през покрива

Име

DWG

PDF

Керемида за антена DuroVent

Керемида отдушник DuroVent

Обшивка на комин с Wakaflex

Връзка покрив-стена с Wakaflex

Трапецовидна капандура

Име

DWG

PDF

Трапецовидна капандура

 

Фронтон

Име

DWG

PDF

Фронтон без външно носещо ребро

Фронтон с видимо носещо ребро

Фронтон със странична керемида

Улама

Име

DWG

PDF

Детайл улама

Детайл улама 2

 

Снегозадържане

Име

DWG

PDF

Схеми на снегозадържане

Единично стъпало

Име

DWG

PDF

Единично стъпало

 

Осветляване на подпокривното пространство

Име

DWG

PDF

Прозрачна керемида

Универсален покривен прозорец

 

 

Централа

Централно управление

общ. Елин Пелин, п.к. 31

2100 гр. Елин Пелин

България

Phone: 0725/680 31

Fax: 0725/680 94

E-Mail: office.bg(at)bramac.com

Contactform

Please select your contact:

0700 119 20