Seite drucken

Tехнически данни и CAD

Керемиди

Име

DWG

PDF

Атика

Дунав

Класик

 

Соларен покрив Брамак

Име

DWG

PDF

Колектор 4 м2

Колектор 6 м2

Колектор 8 м2

Колектор 10 м2

Горна връзка

Долна връзка

Монтажни летви

Надлъжен разрез на колектор

Полагане на колектора

Страничен разрез

Било

Име

DWG

PDF

Детайл на хор. било без дъсчена обшивка с Bramac Veltitech 120

Детайл на хор. било с дъсчена обшивка и Bramac Universal

Детайл на хор. било с прекъсната дъсчена обшивка

Детайл на хор. било с топлоизолация без дъсчена обшивка

Решение на хор. било при сух монтаж

 

Наклонено било

Име

DWG

PDF

Монтаж на Летводържател

Наклонено било с билна летва без летводържател

Наклонено било с билна летва и летводържател

Наклонено било с топлоизолация и Bramac Veltitech 120

Стреха

Име

DWG

PDF

Детайл на стреха с вентилираща керемида

Детайл на стреха с комб. елемент за вентилиране

Детайл на стреха с мрежа за вентилиране и предпазна решетка против птици

Детайл на стреха с челна обшивка

 

Мансарда

Име

DWG

PDF

Детайл на мансарда

Детайл на мансарда 2

Детайл на вдлъбната мансарда

Детайл на мансарда без Wakaflex

Фолио Брамак

Име

DWG

PDF

Разрез на топлоизолиран покрив без дъсчена обшивка и допълнителна вентилация

Разрез на топлоизолиран покрив без дъсчена обшивка

Разрез на топлоизолиран покрив с дъсчена обшивка и допълнителна вентилация

Разрез на топлоизолиран покрив с дъсчена обшивка

 

Обшивки и проходи през покрива

Име

DWG

PDF

Керемида за антена DuroVent

Керемида отдушник DuroVent

Обшивка на комин с Wakaflex

Връзка покрив-стена с Wakaflex

Трапецовидна капандура

Име

DWG

PDF

Трапецовидна капандура

 

Фронтон

Име

DWG

PDF

Фронтон без външно носещо ребро

Фронтон с видимо носещо ребро

Фронтон със странична керемида

Улама

Име

DWG

PDF

Детайл улама

Детайл улама 2

 

Снегозадържане

Име

DWG

PDF

Схеми на снегозадържане

Единично стъпало

Име

DWG

PDF

Единично стъпало

 

Осветляване на подпокривното пространство

Име

DWG

PDF

Прозрачна керемида

Универсален покривен прозорец

 

 

Please select your contact:

0700 119 20