Seite drucken

Подробности

18.12.08

Проучването установи, че Брамак е най-популярната и предпочитана марка за покривни материали.

По поръчка на Брамак, GfKинститут за маркетингови изследвания, проведе през юли проучване за познаваемост и предпочитание на марката  сред 1000 души.

Проучването установи, че Брамак е най-популярната и предпочитана марка сред основните конкурентни марки в бранша на покривни материали на българския пазар.

В сравнение със същото проучване, проведено през 2006 г. популярността на марката Брамак се е увеличила с 4%.

Радостен е фактът, че 21% от всички интервюирани биха си купили керемиди Брамак за техните покриви. Както се вижда от графиката,  Брамак имат значително предимство пред останалите покривни материали.

Please select your contact:

0700 119 20